دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3452

مردی حدودا 35 الی 40 ساله از من خواست از عابر بانک برایش پول برداشت کنم من اینکار رو کردم در اون زمان سعی کرد به بهانه سرد بودن هوا به دستهایم دست بزند چندین بار حرف های نامربوط زد که بهش گفتم اگه ادامه بدید دیگه پول برداشت نمیکنم چهره ی ساده ای داشت فکر نمیکردم آزارگر باشد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/11/14
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: خراسان شمالی
شهرستان: بجنورد
آدرس محل: امیریه