دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3440نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1388/04/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: کرمانشاه
شهرستان: کرمانشاه
آدرس محل: کرمانشاه شهرک امام خمینی