دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3451نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/11/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: مترو نبرد خیابان پیروزی