دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3454

17 ساله هستم یک روز که در کوچه مدرسه به سمت مدرسه میرفتم و عجله داشتم صدای یک موتوری را پشت سرم شنیدم اما با توجه به اینکه عجله داشتم اهمیت ندادم چند دقیقه بعد سر جایم میخکوب شدم و شوکه شدم که چه اتفاقی افتاده است آن مرد باسن من را فشار داد و از جلوی من عبور کرد و حرف های نامناسبی میزد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/10/19
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: خراسان رضوی
شهرستان: مشهد
آدرس محل: علی آباد