دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3447

از کلاس زبان برمیگشتم که متوجه شدم یک دختر نوجوان حدود چهارده سال پایین پل هوایی مورد ازار و اذیت یک مرد حدود سی و هشت ساله قرار گرفته و اون مرد سعی داشت که خودش رو به زور به اون دختر نزدیک کنه.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/05/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: کرمانشاه
شهرستان: کرمانشاه
آدرس محل: بلوار بهشتی