دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3444

داشتم پارک میکردم یک پسر خیلی تابلو خودشو به یک دختر نزدیک کرد فکر کنم قصد داشت بهش شماره بده یا هر نیتی دیکه ای


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/11/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: ایلام
شهرستان: ایلام
آدرس محل: بازار ایلام یا سمت پزشکا