دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3455نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/11/18
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 35 - 45

استان: اصفهان
شهرستان: -
آدرس محل: خیابان استانداری- نبش خیابان فرشادی