دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3283

من 17-18 ساله بودم. خیلی دوچرخه سواری دوست داشتم ولی از وقتی بالغ شده بودم هیچوقت احساس امنیت نمیکردم که تنهایی برم دوچرخه سواری به همین خاطر تقریبا هر شب با‌ پدرم میرفتیم دوچرخه سواری مسیر های طولانی. ولی هر بار پدرم یه مقدار از من فاصله میگرفت تمام ماشین هایی که رد میشدن یه چیزی میگفتن. من اهمیتی نمیدادم ولی یکیشون خیلی ناراحت کننده بود، یه خانواده داشتن رد میشدن با ماشین و کنار من وایسادن، مردی که پشت فرمون بود گفت دختر رو چه به دوچرخه سواری و زن هایی که عقب و جلو نشسته بودن تایید کردن و داشتن برای من تاسف میخوردن که دارم دوچرخه سواری میکنم!!


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1393/06/18
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: لرستان
شهرستان: خرم آباد
آدرس محل: متفاوت