دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3288نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/03/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: خراسان شمالی
شهرستان: اسفراین
آدرس محل: خیابان معلم قبل از چهار راه ساعت جلوی پوشاک حسینی