دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3289

بهم گفت ببخشید خانوم برگشتم گفت میشه شماره منو بگیرین من گفتم برید آقا همچنان دنبالم میومد بهش گفتم برید اقا الان میان دنبالم و برا خودتون دردسر درست میشه و رفتم تو لوازم ارایشی تا نیاد دنبالم.بالاخره رفت...


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/11/17
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: کرمان
شهرستان: جیرفت
آدرس محل: چهارراه فرمانداری