دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3274

چند تا پسر بچه زیر ده سال بهم متلک پرونی کردن چون مانتوم آستینش کوتاه بود منم برگشتم و بهشون حرف زدم من بیست و پنج سال دارم و اینکه پسر بچه زیر ده سال به من متلک می پرونه فقط نشانه ای از فقر فرهنگی و فرهنگ متجاوز پرور می دونم چون بچه هشت نه ساله غریزه جنسی نداره بلکه این عمل رو یاد گرفته


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/03/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: سایر
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: کهگیلویه و بویر احمد
شهرستان: بویراحمد
آدرس محل: سردار جنگل شمالی