دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3479

از مدرسه برمیگشتم یکی از بچه محل ها که 4 سالی از خودم بزرگتر بود منو سوار موتورکرد و به بهانه ای به خارج از شهر رفت و اونجا دیدم 3 نفر دیگه منتظرن وقتی رسیدیم یکیشون اومد قمه گذاشت زیر گردنم و هرچی التماسشون کردم به پاشون افتادم کار خودشون رو کردن و به همه گفتن هیچ مشکلی هم قبلا باهشون نداشتم از اون به بعد افسردگی شدید دارم و چندین بار به خودکشی اقدام کردم زندگیمو واقعا تباه کردن


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1391/02/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: مرد
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: همدان
شهرستان: -
آدرس محل: