دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3477

مترو انقدر خلوت بود که در مردانه هم چند نفر بیشتر نبودند. من ایستاده بودم، که مردی دستش را از زیر مانتو به ساپورت من رساند و انگشتش را فرو کرد. من هم اصلا به روی خودم نیاوردم. و تا چهار ایستگاه بعد همینجور دستش میان باسنم بود.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/01/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: مترو