دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3308

یک مرد سبزه دوبار در ایستگاه brt چهار راه ولیعصر رو به تجریش دیدم که از شلوغی صبح سوء استفاده می کرد و خود را به خانمها می چسباند، بعضی خانم ها متوجه نمی شدند چون شلوغ بود و فکر می کردند یک خانم به خاطر کمبود جا مجبور شده بدون فاصله با آنها بایستد، من وقتی متوجه شدم به اطرافیان اطلاع دادم که مواظب باشند ولی چون عجله داشتم برای رفتن به سرکار نتوانستم آن لحظه به مسئول ایستگاه اطلاع دهم، دفعه بعد که به ایشان گفتم گفتند باید همان لحظه فرد را نشانشان میدادم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/05/15
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: جهار راه ولیعصر - ایستگاه brt رو به تجریش