دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3290

با دوستم تو پارک بودیم که یه آقا موقع تاب خوردن بهمون گفت بیام تابت بدم.همینجور دورادور حواسش به ما بود و یهو جلو چشممون ظاهر میشد.ما از پارک خارج شدیم که بریم.اومد دنبالمون که شمارشو بده هوا داشت تاریک میشد ترسیدم اما گوشیمو گرفتم بالا و گفتم دارم فیلمتو میگیرم میزارم اینستا ترسید با سرعت دور شد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/10/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: کرمان
شهرستان: جیرفت
آدرس محل: پارک شهید دلیری(ساحلی)