دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3291

صبح برای پیاده روی و خرید نان با ماسک و لباس ورزشی و مانتو ساعت 6:30 صبح خارج شدم. تقریبا هیچکس داخل خیابان نبود. نزدیک میدان گلهاروبروی باجه پلیس ازدسترسی محلی یک پژو صندوقدار خلاف و از پشت سر وارد خیابان اصلی و شد و به جهت دیگه رفت. ‌کمی جلوتر رسیدم و دیدم دور زد و وارد دسترسی محلی شد. مسیرم را به سمت او ادامه دادم ونزدیک که شدم پیشنهاد زشت و بی شرمانه داد. هیچ نگفتم و به راهم ادامه دادم. کمی جلوتر دیدم دوباره اول کوچه دیگری ایستاده من راهم را کج کردم و به آن سوی خیابان رفتم از پشت من با سرعت رد شد بهم فحاشی کرد و رفت. متاسفانه نه کسی در خیابان بود و نه من دیگه نزدیک باجه پلیس بودم!


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/04/24
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: اصفهان
شهرستان: اصفهان
آدرس محل: خانه اصفهان