دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3312

در حال عبور از پیاده رو بودم که حس کردم یک نفر از قصد خود را بهم زد ولی مطمئن نبودم، بعد که از کنارم رد شد دیدم خود را به یک خانم دیگر هم زد، بنابراین مطمئن شدم که آزارگر است و دارد از قصد خود را به خانم ها میزند، ظاهرش شبیه معتادها بود، بهش بد و بیراه گفتم و توجه اطرافیان به او جلب شد، با نگاه خیره و مثل زامبی ها فقط نگاه کرد و هیچ جوابی نداد، تعقیبش کردم و به 110 زنگ زدم ولی گفتند که مورد چون در حال حرکت است و جای ثابتی ندارد نمی توانند پلیس بفرستند


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1396/03/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: همدان
شهرستان: همدان
آدرس محل: میدان امام - محوطه ی سر پل یخچال