دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3414

در تاکسی آقایی کنارم نشست و متاسفانه در این شهرستان هنوز 3 نفر مسافر سوار میکنند. شروع کرد به مالیدن دستش به پهلوی من، هر بار خودم رو کمی به سمت دیگر جمع کردم ولی او بازم ادامه داد ، آخر سر عصبانی شدم و گفتم خودت رو جمع کن ، گفت مگه من چی کار کردم، گفتم برای چی دستت رو میمالی به من ، خیلی بی مقدمه گفت آخه تو شلوار مردونه پوشیدی ( شلوار گشاد چهارخونه) گفتم به تو چه ربطی داره من چی میپوشم تو چرا کار خودتو بی ربط توجیه میکنی بعد عصبانی شد و گفت نگه دار من پیاده میشم . بعد که پیاده شد راننده گفت ایشون از روحانی های محل هستند و امروز بدون لباس روحانیتشون اومده بودن بیرون. چیزی هم نمیشه بهشون گفت چون بالاخره خودتون می دونید دیگه


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/09/19
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: گیلان
شهرستان: تالش
آدرس محل: بازار