دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3417

در حال پیاده روی با دوستم بودم که زن و مردی کنار خودرو تیبا در حال بحث بودند ، مرد دو نفر همراه مرد در کنار خودش داشت و زن تنها بود ، ترسیدم نزدیک شوم در حالی که مرد مدام زن روبروی خود را هل میداد و با دست به بدن زن ضربه میزد ، فحش میداد و فریاد میکشید ، متاسفانه دوستم مدام تذکر میداد بما مربوط نیست دخالت نکن ، عذاب وجدان گرفته ام که چرا به همجنس خودم کمک نکردم 😔 زمانی که به انتهای خیابان رسیدم تنها کاری که کردم تماس با 110 بود و گزارش آزار دادم .


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/11/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: شهرزیبا ، بلوار تعاون ، خ سرو ششم