دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3413

ساعت 7 صبح در حالی که در حال راه رفتن تو خیابان بودم مردی به سمتم اومد و منو مورد آزار کلامی قرار داد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/09/03
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: گیلان
شهرستان: -
آدرس محل: میدان کبوتر