دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3473نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/12/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: فارس
شهرستان: شیراز
آدرس محل: گلدشت معالی اباد روبروی درمانگاه عرفان