دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3469

صبح ساعت 9 موقع رد شدن از پل عابر دیدم که طرف مقابل یه مرد وایساده و داره از قسمت فاصله ای که روی پله ها هست روی پل رو نگاه میکنه، اول فکر کردم کیف قاپه .کیفمو محکم گرفتم که پله هارو برم پایین یهو پرید جلوی خروجی پله ها و شلوارشو کشید پایینو شروع کرد به ور رفتن با خودش، همون لحظه یه مرد از پشتش اومد و با اینکه خیلی نزدیکش بود و تقریبا بهش رسید هیچ عکس العملی نشون نداد و اون آزارگرم کشید بالا و در رفت


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/12/03
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: بزرگراه صیاد به سمت جنوب ، پل عابر کوچه فیروزی