دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3403

لیدر بودند و در تمام مدت همراهی، من و همراهم را مورد آزار کلامی، روانی و بعضا لمسی قرار می دادند.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/10/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 35 - 45

استان: یزد
شهرستان: -
آدرس محل: