دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3397

به بهانه درست کردن دوچرخه ام منو به داخل خونه برد و کم کم خودشو بهم نزدیک کرد و بهم تجاوز کرد.از ترس آبروم به کسی نتونستم چیزی بگم و به خاطر این کارش الان من یه بیمار روانی شدم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1392/03/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: مرد
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: کرمان
شهرستان: -
آدرس محل: