دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3400

دو مرد سن بالا حدود 50 ساله ، پسر ترنسی مورد ازار قرار دادند


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/10/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: سایر
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: پارک جوانمردان