دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3401

طبقِ عاد ، برای پیاده روی با لباس مردانه ! از خانه خارج شدم . ارایشی هم نداشتم ( هرچند که ارایش داشتن یا نداشتنم ، وضع حجابم ، دلیلی بر تجاوز کلامی نمیشد) احساس کردم مردی درحال صحبته ، هندزفری رو در اوردم و بهش نگاه کردم ، اول با توهین گفت خجالت نمیکشی با این لباس اومدی بیرون؟ بعد که دید جوابی بهش نمیدم ، گفت از قیافت مشخصه راضی هستی ! چقدر پول بدم میای پیشم؟ جوابی ندادم و دور شدم . وقتی دید اهمیتی به صحبتاش نمیدم ، با فریاد میگفت زنگ میزنم به گشت تا بیاد یه بی حیای ه..زه مثل تورو جمع کنه


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/10/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: فارس
شهرستان: شیراز
آدرس محل: شهرک والفجر