دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3456نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1389/04/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: مرد
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: آذربایجان غربی
شهرستان: -
آدرس محل: سفید شهر