دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3448

در حال خرید شب عید بودم از یه مردی که بساط کرده بود التماس میکرد ازش خرید کنن یه مردی از پست عامدانه خودشو به نزدیک میکرد و به طرز وقیحانه ای خودشو و اندام جنسی به باسن خانم ها میزد و هر چه ازش دورتر میشدم میون اون جمعیت شلوغی که به سمت مترو میرفتیم بازهم دست از کارش برنمیداشت :((((((((((((((((((((( حتی یاد اوریش هم ازار دهندست


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/12/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: بازار پانزده خرداد