دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3460

یک پسر جوان غریبه در حین مراسم خودش را کاملا به پشت من چسباند. لباس من دامن نازکی بود و من متاسفانه تماس آلت تناسلی شان را با با باسن خود حس می کردم. این اتفاق چند ثانیه رخ داد و بعد تمام شد. برگشتم ببینم چی کسی بود که دیدم با لبخند دور می شود. کمی بعد دوباره این اتفاق افتاد و من مجبور به جابجایی به جای دیگری شدم. دوباره این پسر این کار را کرد که من علنا از دستش فرار کردم ولی به سرعت پشتم آمد. این دفعه حس کردم دامنم بالا می رود و برگشتم دست پسر را گرفتم که برخورد کنم ولی فرار کرد. من می دانستم اگر مردی از فامیل من این حادثه را می دید یا با صدای بلند اعتراض می کردم دعوای خانوادگی شدید و درگیری رخ می داد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/05/18
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: کرمانشاه
شهرستان: اسلام آباد غرب
آدرس محل: مراسم عروسی