دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3453

در حال دوچرخه سواری تو پیست باغ‌راه فدک بودم که از دور متوجه حضور مردی کت آبی داخل پیست شدم .جلوتر رفتم که دیدم آلت تناسلیش رو داره نمایش میده. نفهمیدم چه طور همه نیروم به پاهام منتقل شد و با هر چه توان داشتم از کنارش رکاب زدم.از ترس اینکه دنبالم بکنه یا آسیبی بزنه اصلا یادم نمیاد بهش چی گفتم.از وسط چمن ها خودم رو رسوندم به خانه دوپرخه سواری، خانمی مسئول اونجا بود.نفس نفس میزدم و موضوع رو تعریف کردم و به حالت ترحم از من دلجویی کرد و گفت که تا به حال اینجا سابقه نداشته و اینها بیمار و عقده‌ای هستند.ازم خواست که احتیاط کنم و از پیست بیرون برم. من هم سریع اسنپ گرفتم.داخل ماشین به خودم آمدم و دیدم از برخورد مسئول اونجا راضی نبودم.داخل اینترنت تعرض خیابانی رو جستجو کردم دنبال شماره تلفنی بودم که تماس بگیرم.اخر به 110 تماس گرفتم و گزارش دادم، برخورد خانمی که پاسخ داد طوری بود که چرا زودتر تماس نگرفتم تا مامور بفرستند، خیلی زمانی نگذشته بود شاید 10 دقیقه و احتمالا هنوز اونجا بود.بعد به خانه دوچرخه زنگ زدم و گفتند پیگیری کردند، نگهبان پارک رو فرستاند و پیداش کرده و حسابی کتک زده ، پرسیدم به پلیس تماس نگرفتین.گفتند نه فقط خیلی کتک زدش


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/11/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: پیست دوچرخه سواری باغ راه فدک