دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/05/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
نه آرایش خاصی داشتم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان شمالی / بجنورد
تاریخ: 1398/05/18
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
با دوستم ساعت نه از ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/05/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دهنده ترین مقو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1396/05/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1397/04/04
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 35 - 45
پخش زنده مسابقات جام...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/05/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
صبح ساعت 7:45 دقیقه ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/05/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان تاریخ: 1398/01/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/03/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
کنار سکوی مترو بودم،...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان تاریخ: 1398/05/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
بعد از باشگاه با یه ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس تاریخ: 1398/03/26
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
هر وقت باید خیابون ا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/13
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/05/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
اینکه تو فاصله طولان...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1398/05/03
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
لازمه بگم که علیرغم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/05/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
توی پاساژ رضا بودیم....
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/05/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
یه آقایی با آب و تاب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / نیشابور
تاریخ: 1398/04/29
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
داشتم راه می رفتم که...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/04/30
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
من و دوستم کنکوری هس...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1398/04/29
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
من 15 سالمه داشتم ا...