دیدبان آزار

خیابان

 • به‌ خاطر دخترم

  دغدغه یک فروشنده برای نصب پوسترهای منع آزار خیابانی:

  به‌ خاطر دخترم

  مهتاب محمودی: بعد از انتشار پوسترهای منع آزار خیابانی در دانشگاه‌ها و فضای مجازی تصمیم گرفتیم این بار  آن‌ها را در سطح شهر و فضاهای عمومی‌ توزیع کنیم. تعدادی پوستر چاپ کردم و هر روز آن‌ها را همراه خودم می‌بردم تا در مغازه‌هایی که در مسیرم م...
 • روزی که ترسمان فرو ریخت

  روزی که ترسمان فرو ریخت

  ثمین چراغی: کوچه کناری مترو انقلاب منتظر دوستم نشسته بودم و تا دلتان بخواهد متلک شنیده بودم. دیر کرده بود. مردی با تلفن همراه روبرویم راه می‌رفت و نگاهم می‌کرد. خودم را زده بودم به کری و کوری. همان کاری که اکثر ما زنان در خیابان‌ها در مقابل آزار...
 • خیابان‌ها را پس می‌گیریم

  خیابان‌ها را پس می‌گیریم

  غنچه قوامی: صبح جلوی وزارت کار تجمع بود و خبر بازداشت رسید. با اینکه غیرمنتظره نبود، اما نای رفتن نداشتیم. با این حال بروشورها را چاپ کردیم و در ایستگاه‌های مترو پخش شدیم. گفته بودیم ۸ مارس خیابان‌ها را پس می‌گیریم. اما بعد از گذشت سال‌ها از خاموشی ا...
 • درباره آزار خیابانی حرف بزنیم

  گزارشی از پخش بروشورهای مبارزه با آزار خیابانی در مترو

  درباره آزار خیابانی حرف بزنیم

  نگین باقری: از استرس نفسمان می‌لرزید. استرس اینکه مبادا مردم به حرفمان گوش نکنند، نکند متلک شنیدن برای آن‌ها بی‌اهمیت باشد، نکند کسی رویش را برگرداند. با همین اما و اگرها با صدای ضعیفی که به دو مسافر آن‌طرف‌تر نمی‌رسید وارد واگن شدیم و گفتیم: «س...