دیدبان آزار

تحلیلی بر خشونت جنسی و راهکارهای مبارزاتی علیه آن

از من هم به سوی ما هم

کالکتیو فمینیستی لیلیت: متنی که در ادامه خواهید خواند، حاصل حدود دو سال همکاری و همفکری جمع کوچک ما برای پاسخ‌دادن به سوالات و ابهامات‌مان در مورد خشونت جنسی و بررسی راهکارهای عملی و جمعی مقابله با آن در فضای اطراف‌مان است. در خوانش متن پیشِ‌رو، باید پیچیدگی‌ها و تاثیراتی که از طرفی حافظه تاریخی و از طرف دیگر تجربه زیسته‌ی ما، به عنوان خشونت‌دیده یا شاهد خشونت جنسی، به لحاظ احساسی، اخلاقی و سیاسی، بر ما، نوشتار و کنش‌‌های‌مان  تحمیل کرده است  را نیز مد نظر داشت.

باید تاکید کنیم این متن ماه‌ها پیش از موج  اخیر جنبش «من‌هم» فارسی زبان ، در مرداد سال ۱۳۹۹، به رشته‌ی تحریر در‌آمده است. اگرچه ما، به عنوان نویسندگان این متن، دغدغه‌ی فراگیری جنبشی فمینیستی علیه خشونت جنسی را داشته و داریم، اما در زمان برگزاری کارگاه‌‌ها و نگارش این نوشته تصوری از امکان گسترش و حدود و ثغور واکنش عمومی با موضوع افشاگری خشونت جنسی در مرداد و شهریور ۱۳۹۹ را نداشتیم. هرچند از نظر ما سوالات و برخی نکاتی که در این متن برجسته شده‌‌اند، همچنان در فضای فعلی و در بستر جنبش «من‌هم» فارسی‌زبان دارای اهمیت هستند، اما موضوعات و نکات مطرح‌‌شده در این متن بیشتر جنبش «من‌هم»  اروپای غربی و آمریکای شمالی را مد نظر قرار داده‌اند. تلاش ما این بوده که با برجسته‌کردن این نکات، به زوایای کمتر دیده‌شده‌ی مساله افشاگری خشونت جنسی و همینطور راهکارهای دیگر مبارزه با این شکل از خشونت  بپردازیم.

واقعیت این است که ما هم همچون بسیاری دیگر از خواهرانمان چه از منظر فردی و احساسی و چه از منظر مبارزاتی تحت تاثیر موج قدرتمند افشاگری‌ها در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان قرار گرفتیم و دفاع از این حرکت آغاز‌شده را وظیفه سیاسی/فمینیستی خود می‌دانیم. در عین حال لازم به تصریح است که در این نوشته نه جنبش«من‌هم» (MeToo) را به طور قطعی تایید یا رد کرده‌ایم و نه ادعا کرده‌ایم که راه حلی بهتر و اکسیری رهایی‌بخش برای وضعیت فعلی مبارزه با خشونت جنسی ارائه داده‌ایم. آنچه تلاش کرده‌ایم به صراحت و به طور مشخص به آن بپردازیم، وجوه مثبت و منفی افشاگری از دل مباحثات برآمده از کارگاه‌ها، مطالعه تجربیات دیگر کشورها و مواجهه با نقدهای فمینیستی همدلانه با جنبش افشاگری خشونت جنسی است. در نهایت موضع ما تاکید بر اهمیت تصمیم‌گیری استراتژیک، بر مبنای تحلیل مشخص از گروه‌‌های درگیر و پیش‌‌بینی توان جلب حمایت فراگیر، در هر زمان و مکان معین در مواجهه با خشونت جنسی، به منظور انتخاب راهکار کاراتر برای مبارزه با این شکل از خشونت و سازماندهی یک جنبش گسترده و پایدار بر علیه آن است.

و در پایان امیدواریم، این متن فتح بابی باشد برای گفتگو و تعامل بیشتر در میان روایت‌گران و همچنین فعالین و گروه‌های فمینیستی، در تلاش برای پیشبرد و تداوم حرکتی که اخیرا در فضای مجازی آغاز شده است. این تازه آغاز راه سخت و ناهموار مبارزه با خشونت جنسی و فرهنگ تجاوز است. متن کامل را از اینجا می‌توانید دانلود کنید. 

مطالب مرتبط