دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1392/05/31
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/03/27
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از یک فروشنده متلک ش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1396/08/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
برای اصلاح صورت و اب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / همدان
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
داشتم راه میرفتم یه ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

همدان / همدان
تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دانشجوی دختر تو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/11
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: بالای 45
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / رشت
تاریخ: 1397/05/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
ساعت 7 غروب وقتی از ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
مردی در ازدحام جمعیت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
جلوی درب خونه مون من...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / لنگرود
تاریخ: 1394/08/27
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
ساعت نزدیکی های 6 صب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/03/09
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
در حال برگشت از مدرس...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / قدس
تاریخ: 1384/08/20
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
من دانش اموز دبیرستا...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

قزوین / قزوین
تاریخ: 1378/02/27
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
ما به یک اردوی دانش ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / مراغه
تاریخ: 1389/02/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
ما در کلاس درس نشسته...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
سلام امیدوارم این نو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / لنگرود
تاریخ: 1395/04/04
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
در ایستگاه مینی بوس ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / رشت
تاریخ: 1390/09/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
سوار مینی‌بوسی بودم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1391/11/07
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
مردی با نشستن کنارم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1393/02/14
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
ماشینی سرعتشو کم کرد...