دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
توی سوپر مارکت بودیم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / قدس
تاریخ: 1397/04/27
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من برای خرید رفته بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / شاهین شهر
تاریخ: 1397/05/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با دوستم رفته بودیم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1397/05/03
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
اقایی که در {...} کا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / ملایر
تاریخ: 1396/06/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
با برادرم داخل پیاده...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1394/02/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
منو دوستم در صف خرید...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1389/08/20
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
ساعت 8 شب بود، از خو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / بندر انزلی
تاریخ: 1397/03/16
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
امتحان داشتم صبح داش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/31
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
مردی با سن بالا در ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/03
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یه موتوری تو کوچه از...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اردبیل / اردبیل
تاریخ: 1397/04/31
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/12
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
سر مطهری منتظر تاکسی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/28
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 35 - 45
توکوچه راه میرفتم تو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/25
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/28
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در مترو آقایی با وجو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/03/13
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/12
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
دست درازی
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

خراسان رضوی / تربت جام
تاریخ: 1397/05/18
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
تجاوز چند جوان مست ب...