دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/11/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
در حال راه رفتن بودم...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

لرستان / خرم آباد
تاریخ: 1397/03/13
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
در میدان شقایق منتظر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
مرد جوانی با موتور ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/03/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
آقایی نیم ساعتی بود ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1396/08/30
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
2 مرد اهل یک کشور ه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1378/08/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
توسط هفت نفر در اطرا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1397/04/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
دو پسر جوان از روبرو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1396/02/15
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
دست درازی در پل عابر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 35 - 45
یک بار قبلا سوار یک ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1397/02/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
روز تولد امام زمان ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / خمینی شهر
تاریخ: 1397/02/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
روز تولد امام زمان ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1396/04/04
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
حدود ساعت7ونیم شب دا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / اسلامشهر
تاریخ: 1391/01/15
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
راهنمایی بودم ازمدرس...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/02/09
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1397/04/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
مردى در نزدیکی میدان...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
توی سوپر مارکت بودیم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / قدس
تاریخ: 1397/04/27
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من برای خرید رفته بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / شاهین شهر
تاریخ: 1397/05/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با دوستم رفته بودیم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1397/05/03
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
اقایی که در {...} کا...