دیده بان آزار

روایت

شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان / شا هین شهر ومیمه
تاریخ: 1397/04/07
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
داشتم از کافه برمی‌گ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در حال خرید میوه، از...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/09/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/18
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار کاملا جنسی در ت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کهگیلویه و بویر احمد / گچساران
تاریخ: 1397/03/05
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
بی دلیل شروع به فحاش...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/31
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
منتظر بودم خیابون خل...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح

من هر روز برای رفتن ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/05/10
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان تاریخ: 1393/11/20
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
شب از منزل یکی از دو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / شبستر
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آدرس پرسید توی ماشین...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1396/04/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
ساعت یک و نیم ظهر رو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1384/08/26
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
حدودا 12 سالم بود تن...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/02/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در روز دوشنبه پس از ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1397/03/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
روزایی بود که داشتم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کردستان / بانه
تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
تنها بودم. پسری جوان...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/11/09
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
شیفتم تموم شده بود و...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / اسلامشهر
تاریخ: 1396/09/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال