دیده بان آزار

روایت

شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

مرکزی / اراک
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
شاهد حضور گشت ارشاد ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/12/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/11/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
با دوستم داشتم توی خ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / میانه
تاریخ: 1397/02/03
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
از مدرسه برمی‌گشتم. ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/26
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یک زن مسن به من حمله...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / تبریز
تاریخ: 1397/04/21
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
مامور گشت ارشاد در ن...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
امروز شاهد متلک گفتن...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / رشت
تاریخ: 1396/04/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
داشتم می‌رفتم باشگاه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / تبریز
تاریخ: 1397/04/21
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
یک مامور گشت ارشاد د...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

هرمزگان / بندر عباس
تاریخ: 1397/04/31
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
پس از آنکه اتومبیل...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

چهارمحال وبختیاری / شهر کرد
تاریخ: 1397/04/29
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/02/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اردبیل / اردبیل
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار توسط گشت ارشاد
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/02/07
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / نهاوند
تاریخ: 1378/08/18
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
با دوستان داشتیم می‌...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1383/09/10
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
حدود 10-12 سال پیش ک...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1396/08/05
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
دو نفر دوست منو دزدی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1395/02/12
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35