دیدبان آزار

زنان ایتالیا علیه زن‌کشی به خیابان آمدند

یک دقیقه «سروصدا» علیه زن‌کشی

یک دقیقه «سروصدا»ی دختران دبیرستان تاسو در شهر رم در ایتالیا به جای یک دقیقه سکوت در اعتراض به #زن‌کشی و به قتل #جولیا_سکتین دختر ۲۲ ساله‌ ایتالیایی که توسط توسط دوست‌پسر سابق‌اش کشته شده و جنازه‌اش شنبه هفته پیش پیدا شد.‌ آنها فریاد می زنند «ما همه با هم باشیم، از ما می ترسند»، «ما فریاد بسیار بلند و پرصلابت همه آن زنانی هستیم که دیگر صدایی ندارند.» برای جولیا سکتین و برای بقیه، همه زن‌هایی که به‌خاطر زن‌بودن کشته شده‌اند.

دعوت به یک دقیقه «سر‌و‌صدا» به جای یک دقیقه سکوت به خواست الینا، خواهر جولیا، پیشنهاد شده که در روزهای اخیر آگاهانه هربار که از قتل خواهرش حرف زده، فرهنگ تجاوز را به شدت محکوم کرده و خواهان مسئولیت‌پذیری همه کسانی است که از این فرهنگ سود می‌برند، حتی اگر این نفع غیرمستقیم باشد. او همچنین نقش دولت و سیستم قضایی ایتالیا را در حفظ فرهنگ تجاوز و زن‌کشی بارها یادآور شده است. او تصریح کرده که قاتل یک «هیولا» نیست، بلکه «یک پسر عادی در جامعه مردسالار» است.