دیدبان آزار

دیوار: اثری از «پنجره‌های آوازه‌خوان در بند 209 اوین»

«یک دیوار سیمانی را تصور کنید»

این ویدئو بنا بود در همایش روز جهانی زنان نمایش داده شود اما برای آن تاریخ آماده نشد. دیوار روایتی است از تجربه حبس زنان در سلول‌های تنگ بند ۲۰۹ زندان اوین. به دیوار تکیه بدهید و تصور کنید.

تصور کنید دیوار سیمانی‌ست، با رنگ روغنی کرم. تصور کنید زیر پایتان پتوی قهوه‌ای بدرنگی پهن شده. و یک دست بلوز و شلوار طوسی تریکو به تن دارید. تصور کنید دلتان ضعف رفته برای یک ظرف سالاد با سبزیجات تازه. تصور کنید با هوس دوستتان برای یک پیاله انارِ سرخِ دانه‌شده با گلپر، در میان گریه خندیده‌اید. تصور کنید نمی‌دانید خورشید کجای آسمان است، درکی از زمان ندارید و از آخرین باری که چشمانتان تاریکی را دیده، روزها گذشته است.

تصور کنید دو هفته شده که صدای عزیزانتان را نشنیده‌اید. تصور کنید تازه از ساعت‌ها بازجویی با چشم‌بند و چادر، برگشته‌اید. و هنوز صدای بازجو، وقتی آرام و نزدیک گوش‌هایتان با کلمات بازی و به تجاوز تهدیدتان می‌کرد، در سرتان می‌پیچد. تصور کنید شب گذشته با جیغ‌وداد اتاق‌بغلی‌ها و فریادِ «خودش را کشت! خودش را کشت!» از خواب پریده‌اید.