دیدبان آزار

می‌توانیم با باور کردن نجات‌یافتگان شروع کنیم

فرهنگ تجاوز چیست؟

دیدبان آزار: فرهنگ تجاوز محیطی را توصیف می‌کند که خشونت جنسی در آن فراگیر و عادی‌سازی شده و به عنوان امری ناگزیر پذیرفته شده است. فرهنگ تجاوز به طور گسترده‌ به واسطه باورهای نادرست و اثبات‌نشده بازتولید می‌شود. بعضی مثال‌های فرهنگ تجاوز این موارد را شامل می‌شود: اسطوره‌های پیرامون خشونت جنسی، قربانی‌نکوهی، ادبیاتی که تجاوز را کم‌اهمیت و ناچیز جلوه می‌دهد، جوک ساختن، شی‌انگاری جنسی در تبلیغات، تصاویری که خشونت جنسی را جذاب‌سازی می‌کنند، متن ترانه‌هایی که درباره رضایت جنسی، پیام‌هایی گمراه‌کننده و آسیب‌‌زننده‌ به مخاطب می‌دهند. 


 چگونه می‌توانیم فرهنگ تجاوز را به چالش بکشیم؟
 
می‌توانیم با باور کردن نجات‌یافتگان شروع کنیم، می‌توانیم باورهای نهادینه‌شده و متعصبانه خود را درباره نقش‌های جنسیتی، سکسوالیته و تبعیض‌های جنسیتی مورد بازبینی قرار دهیم، می‌توانیم در مورد پیام‌های جنسیت‌زده و زن‌ستیرانه که در فرهنگ عامه و رسانه‌ها می‌بینم و می‌شنویم فکر و پرسش کنیم. ما می‌توانیم کسانی را که اسطوره‌های تجاوز را تکرار می‌کنند، کسانی را که اظهارنظرهای قربانی‌نکوهانه می‌کنند و یا با تجاوز شوخی می‌کنند به چالش بکشیم.