دیدبان آزار

کارزاری در راستای آگاهی‌بخشی عمومی در زمینه رضایت جنسی در آمریکا

نه را بشناس

دیدبان آزار: «نه را بشناس»، نام کارزاری است که گروهی از کنشگران فمینیست در راستای آگاهی‌بخشی عمومی در زمینه رضایت جنسی در آمریکا به راه انداختند. در یک اجرای خیابانی، تشک‌هایی در سطح شهر گذاشته شده و افرادی بیهوش روی آن دراز کشیده‌اند. پیام این کارزار این است که کسی که مشروب زیاد خورده و هشیاری خود را از دست داده است، توانایی نه گفتن ندارد و مقاومت نکردن او در مقابل رابطه جنسی به معنی رضایت نیست. پس رابطه جنسی در این حالت تجاوز محسوب می‌شود.

بیشتر ببینید:

 چگونه رضایت به روابط جنسی ما شکل می‌دهد؟

 آیا زمان رویکرد «نه، یعنی نه» به پایان نرسیده است؟

بخش عمده‌ای از پرونده‌های تجاوز مربوط به چنین مواردی است که لزوما از ناآگاهی هم ناشی نمی‌شود. بلکه برخی مردان با آگاهی از این که در حالت مستی شدید و ناهشیاری، زن توان مقاومت ندارد سمت او می‌روند. پس هم‌زمان که درباره تجاوز در حالت بیهوشی مستی اطلاع‌رسانی می‌کنیم، در مهمانی‌ها و دورهمی‌ها از زنانی که در این موقعیت‌ قرار می‌گیرند نیز محافظت و حمایت کنیم. و البته یک بار برای همیشه، مقصر زنی که مشروب نوشیده نیست؛ تقصیر تمام و کمال بر گردن متجاوز است.