دیدبان آزار

این ویدیو گوشه‌ای از تلاش‌های همراهان دیدبان آزار در نقاط مختلف کشور را به تصویر می‌کشد

برای 8 مارس

به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی گرامیداشت مبارزات زنان، این ویدیٔو گوشه‌ای از تلاش‌های همراهان دیدبان آزار در نقاط مختلف کشور را به تصویر می‌کشد. از بابلسر، انزلی، گرگان، تبریز و ارومیه گرفته تا خوزستان و بوشهر و هرمزگان، از مریوان و بانه تا اصفهان، قزوین، رشت و شهرهای دیگری که در این ویدیٔو متاسفانه مجال انتشار تصاویر تمامی فعالیت‌ها پیدا نشد. این تصاویر، حضور شمار را نشان می‌دهد. شما که در محافظه‌کارانه‌ترین و مردانه‌ترین فضاها، گفت‌وگوی خیابانی درباره تابوی آزار جنسی را آغاز  کردید و به کار دیدبان آزار تداوم بخشیدید. شما که علی‌رغم سرکوب و فشار‌ها، توانستید اثرگذار باشید.