دیدبان آزار

ااقدامات شهرداری مونتروی فرانسه به مناسبت 8 مارس

راه حل مقابله با آزار خیابانی آزار نرساندن است


با نزدیک شدن به روز جهانی زن (۸ مارس) شهرداری مونتروی در فرانسه کارزاری برای اگاهی‌بخشی در زمینه خشونت و تبعیض جنسیتی علیه زنان به راه انداخته است. این کارزار از آغاز ماه مارس اقداماتی را که برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و افزایش حضور زنان در فضای عمومی در نظر گرفته است، اعلام خواهد کرد و به اجرا خواهد گذاشت.

شهرداری مونتروی اقدام به نصب تبلیغاتی علیه آزار خیابانی و دیگر اشکال تبعیض و خشونت در سطح شهر کرده است. روی یکی از  این تبلیغات نوشته شده است: چطور از آزار و اذیت جلوگیری کنیم؟ و سپس گزینه‌هایی برای پاسخ به این سوال درج شده است: 

دامن کوتاه نپوشیدن
کفش پاشنه بلند نپوشیدن
دکلته نپوشیدن
تنها، در شب راه نرفتن
آزار و اذیت نکردن

تمامی گزینه‌‌ها خط خورده‌اند و گزینه آخر انتخاب شده است. شهرداری با این اقدام سعی کرده مقصرانگاری افرادی را که مورد آزار خیابانی قرار می‌گیرند به چالش بکشد. تبلیغی دیگر به دستمزد کمتر زنان اشاره دارد و نوشته: «۲۵ درصد حراج بر روی دستمزد زنان.» و در ادامه نوشته: «این تخفیف در تمام طول سال اعتبار دارد.»

شهرداری مونتروی اخیرا تصمیم گرفت که سه مکان‌ عمومی و کلیدی شهر را به اسم سه تن از زنان فمینیست فرانسوی نامگذاری کند تا مبارزه این زنان علیه تبعیض را گرامی بدارد.