دیدبان آزار

نقشه‌نگاری لمس‌های بدنی در یک پروژه هنری

آثار لمس‌ها روی بدن انسان باقی می‌ماند


در ماه ژانویه سال ۲۰۱۷، اما کرنزر ۱۹ ساله از راهپیمایی زنان که به خانه برگشت تصمیم گرفت آخرین پروژه دانشگاهی‌اش را در فضای مجازی منتشر کند. اما که خود بازمانده تجاوز جنسی است می‌گوید این یک پروژه شخصی بوده است. او قصد داشته آثار و آسیب‌های ماندگار آزار جنسی بر بدن یک انسان را به تصویر بکشد. او از دوست خود عکسی تمام‌قد گرفته و در قالبی بزرگ و به اندازه یک بدن حقیقی پرینت کرده است. سپس برای هر یک از کسانی که در طول زندگی با او تماس فیزیکی (چه خوب و چه بد )داشته‌اند رنگی مشخص کرده است. پدر(آبی)، مادر(بنفش)، خواهر و برادر(سبز)، دوستان(زرد)، پارتنرها(نارنجی) و کسی که به او «نه» گفته است(قرمز).

روی تصویر، رنگ قرمز در قالب جای دست در نقاطی مانند گردن و اندام‌های جنسی نشان داده شده است به گونه‌ای که خشونت تجاوز را تداعی می‌کند. این توییت بیش از ۱۲۰ هزار بار به اشتراک گذاشته شد و واکنش‌های همدلانه گسترده‌ای به دنبال داشت. عده‌ زیادی نوشته‌اند که با دیدن این تصویر و رنجی که عیان کرده، اشک ریخته‌اند و نفسشان در سینه حبس شده است. کرنرز می‌گوید آثار هر لمسی چه محبت‌آمیز و چه خشونت‌آمیز بر روی بدن انسان باقی می‌ماند و این اثر به واسطه نقشه‌نگاری تماس‌های بدنی، می‌خواسته همین مسئله را نشان بدهد. او اگرچه در این تصویر تجربه‌های شخصی خود را به نمایش گذاشته است اما تصور می‌کند دیگران هم حسی مشابه داشته باشند.