دیدبان آزار

آزاردیدگان باید چه واکنشی برابر آزار خیابانی نشان دهند؟

روایتی از آزار در خیابان

آزار و اذیت خیابانی یکی از شایع‌ترین انواع آزار جنسی در شهرهاست. ️انواع آزار خیابانی چیست؟ ️آزاردیدگان باید چه واکنشی در برابر آزار خیابانی نشان دهند؟ قانون درباره آزارهای خیابانی چه می‌گوید و چه کمبودهایی دارد؟ چند زن در گفتگو با «راوی»، با گفتن از تجربیاتشان به این سؤال‌ها پاسخ داده‌اند.