دیدبان آزار

اگر شاهد آزار فرد دیگری بودیم چگونه واکنش نشان دهیم؟

در این ویدیٔو راهکارهای ساده‌ای برای مداخله شهروندی و واکنش به آزار و اذیت زنان در فضاهای عمومی آموزش داده شده است.