دیدبان آزار

روایتی از اذیت و آزار زنان خبرنگار

چیزهایی هست که نمی‌دانید

همه می‌دانیم که خبرنگار بودن کار آسانی نیست، این معادله سخت‌تر هم می‌شود اگر خبرنگار مورد نظر زن باشد. این ویدیو پیرامون روایت‌هایی می‌چرخد که معمولا نمی‌شود با صدای بلند درباره‌شان حرف بزنیم. آزارهایی که همواره ادامه داشته و هرگز به گوش مردم نرسیده زیرا چیزی از جنس «صدایش را درنیاور» پوشش این اخبار است.