دیدبان آزار

نگذاریم متجاوزان جنسی قسر در بروند

«جسیکا لد»، بنیانگذار و مدیرعامل «کالیستو» در این سخنرانی برنامه «تد» با موضوع آزار جنسی دانشجویان، می‌گوید: «ما نباید در دنیایی زندگی کنیم که ۹۹ درصد از متجاوزان بدون عقوبت به زندگی خود ادامه می‌دهند.» «کالیستو» بستری برای بازماندگان تجاوز است تا بتوانند به صورت محرمانه خشونت جنسی را گزارش کنند. «لد» به نجات‌یافتگان خشونت جنسی کمک می‌کند که در عین محفوظ ماندن هویتشان، به حمایت و عدالت دسترسی پیدا کنند.