دیدبان آزار

اجرای پرفورمنسی در شیلی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

متجاوز تویی!

در شیلی،‌ در روز ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، کُلکتیوِ لاس تِزیس، در نقاط مختلف شهر سانتیاگو از جمله در مقابل وزارت زنان و برابر جنسیتی، اجرایی اعتراضی برگزار کردند که توجهات بسیاری را در سراسر جهان به خود جلب کرد. این زنان به آمار تجاوز، قتل زنان و متهم‌انگاری قربانیان اعتراض کردند و دولت، دستگاه قضایی و ماموران امنیتی را عامل این وضعیت اعلام کردند.