دیدبان آزار

مصاحبه بی‌بی‌سی با ده‌ها قربانی خشونت

بررسی آزار جنسی زنان در دانشگاه‌های آفریقا

آزار جنسی زنان در دانشگاه‌ها موضوعی است که بی‌بی‌سی طی یک سال گذشته در کشورهای آفریقایی بررسی کرده است. در این مدت، با ده‌ها قربانی این نوع خشونت مصاحبه شده. همچنین خبرنگارانی در پوشش دانشجو به دو دانشگاه که بیشترین شکایت‌ها در آنها مطرح بوده رفته‌اند.